Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Thành Đạo


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

Hôm này là ngày 19/06 AL, là ngày Vía Đức Quán Thế Âm Thành Đạo. Kính Mời Quý Đạo Hữu cùng đến chùa Chùa Thiên Quang tham dự lạy Ngũ Bách Danh.

Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng,
Lạy Phật một lạy, tội diệt hà sa.

Địa chỉ chùa Thiên Quang : 106/15 Khu Phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương.
SĐ : 0650 3773 438 – 0121 3773 438.


Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Thành Đạo Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Thành Đạo Reviewed by Chùa Thiên Quang on 07:16 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.