Pháp Thoại: Trái Tin Đại Sĩ - Sư Cô Hương Nhũ

Pháp Thoại : Trái Tim Đại Sỹ
Sư Cô Hương Nhũ giảng cho người Khiếm thị và Phật tử tại Đạo Tràng Đại Bi - Chùa Thiên Quang - Dĩ An - Bình Dương. Mời Quý Đạo Hữu nghe pháp.

Pháp Thoại: Trái Tin Đại Sĩ - Sư Cô Hương Nhũ Pháp Thoại: Trái Tin Đại Sĩ - Sư Cô Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 10:45 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.