Thông Báo Cập Nhật Các Bài Pháp Thoại Của Sư Cô Hương Nhũ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
Kính thưa Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật tử!
Tất cả các bài pháp thoại của sư cô Hương Nhũ đã được tải lên Youtube Chùa Thiên Quang.

Đường link: 
https://www.youtube.com/channel/UCReQruGBpOgiLKOXvL358FQ

Kính mời Quý Phật Tử vào trang Youtube Chùa Thiên Quang nghe pháp thoại.
Nam mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!


Thông Báo Cập Nhật Các Bài Pháp Thoại Của Sư Cô Hương Nhũ Thông Báo Cập Nhật Các Bài Pháp Thoại Của Sư Cô Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 14:58 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.