Pháp thoại: Quán Trọ - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính mời Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử nghe pháp thoại Quán Trọ(rất hay)
Sư Cô Hương Nhũ giảng tại Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày - Chùa Cự Linh - Tp.Hải Phòng vào ngày 04/09/2016.


Pháp thoại: Quán Trọ - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ Pháp thoại: Quán Trọ - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 20:50 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.