Thông Báo: Sư Cô Hương Nhũ sẽ thuyết pháp tại chùa Pháp Bảo - Huyện Bình Chánh vào ngày 23/10/2016 lúc 8 giờ sáng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính Thông Báo Đến Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử,

Ngày mai, tức ngày 23/10/2016 (23/09 ÂL), Sư Cô Hương Nhũ sẽ có buổi thuyết pháp vào lúc 8 giờ sáng tại chùa Pháp Bảo - Huyện Bình Chánh - TP.HCM.

Kính mời Quý Phật Tử về chùa Pháp Bảo nghe pháp thoại.
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thông Báo: Sư Cô Hương Nhũ sẽ thuyết pháp tại chùa Pháp Bảo - Huyện Bình Chánh vào ngày 23/10/2016 lúc 8 giờ sáng. Thông Báo: Sư Cô Hương Nhũ sẽ thuyết pháp tại chùa Pháp Bảo - Huyện Bình Chánh vào ngày 23/10/2016 lúc 8 giờ sáng. Reviewed by Chùa Thiên Quang on 20:49 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.