Chùa Thiên Quang Thông Báo Thay Đổi Khóa Tu Một Ngày An Lạc: ngày13/11/2016 chuyển sang Thứ năm, ngày 03/11/2016

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính Thông Báo Đến Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử gần xa!

Theo lịch tổ chức khóa tu năm 2016 ở chùa Thiên Quang, ngày 13/11/2016 sẽ có khóa tu Một Ngày An Lạc cho người Khiếm Thị và Phật tử, tuy nhiên do Chùa có Phật Sự nên chuyển sang ngày 03/11/2016 tức ngày mai, thứ năm (03/11/2016).

Kính mời Quý Phật Tử đến chùa tham gia khóa tu, khóa tu có sự quang lâm của Chư Tôn Giáo Phẩm đến chứng minh cùng với sự tham gia của khoảng 200 người Khiếm Thị.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Chùa Thiên Quang Thông Báo Thay Đổi Khóa Tu Một Ngày An Lạc: ngày13/11/2016 chuyển sang Thứ năm, ngày 03/11/2016 Chùa Thiên Quang Thông Báo Thay Đổi Khóa Tu Một Ngày An Lạc: ngày13/11/2016 chuyển sang Thứ năm, ngày 03/11/2016 Reviewed by Chùa Thiên Quang on 16:24 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.