Pháp Thoại: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Sư Cô Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát!
Kính mời Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử xem Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Chùa Thiên Quang-người mù dâng Pháp Y.
Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Pháp Thoại: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Sư Cô Hương Nhũ Pháp Thoại: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Sư Cô Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 15:57 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.