Pháp Thoại: Có Phải Người Lương Thiện Hay Gặp Chuyện Buồn Phiền - Sư Cô Hương Nhũ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính Mời Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử gần xa nghe pháp thoại : Có Phải Người Lương Thiện Hay Gặp Chuyện Buồn Phiền. 
Sư Cô Hương Nhũ giảng tại Khóa Tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại Chùa Giác Ngộ.
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Pháp Thoại: Có Phải Người Lương Thiện Hay Gặp Chuyện Buồn Phiền - Sư Cô Hương Nhũ Pháp Thoại: Có Phải Người Lương Thiện Hay Gặp Chuyện Buồn Phiền - Sư Cô Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 16:22 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.