Pháp Thoại: Hương Hoa Đạo Pháp - Sư Cô Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp thoại : Hương Hoa Đạo Pháp
Sư Cô Hương Nhũ giảng tại Chùa Bửu Quang. đường 16, phường 4 , Quận 8 - Tp.Hồ Chí Minh vào 23/05/2013.
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát!


Pháp Thoại: Hương Hoa Đạo Pháp - Sư Cô Hương Nhũ Pháp Thoại: Hương Hoa Đạo Pháp - Sư Cô Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 08:50 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.