Pháp Thoại: Phước Báu Của Từ Tâm - Sư Cô Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp Thoại: Phước Báu Của Từ Tâm (rất hay)
Sư Cô Hương Nhũ giảng tại chùa Phước Tường, đường 102, phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM vào ngày 10/11/2013
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Pháp Thoại: Phước Báu Của Từ Tâm - Sư Cô Hương Nhũ Pháp Thoại: Phước Báu Của Từ Tâm - Sư Cô Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 15:17 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.