Pháp thoại: Sống An Lành Và Có Lợi Ích - Sư Cô Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp thoại: Sống An Lành Và Có Lợi Ích (rất hay)
Sư Cô Hương Nhũ giảng tại Chùa Phước Hòa, số 06, Hộ Thiên Vương, Phường 1, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh vào ngày 14/04/2014.
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát!


Pháp thoại: Sống An Lành Và Có Lợi Ích - Sư Cô Hương Nhũ Pháp thoại: Sống An Lành Và Có Lợi Ích - Sư Cô Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 08:50 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.