Các Bài Pháp Thoại Của Sư Cô Hương Nhũ Trên Kênh YouTube Chùa Thiên Quang-Dĩ An-Bình Dương

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Mời Quý Phật Tử xem các bài pháp thoại của Sư Cô Hương Nhũ trên Kênh YouTube Chùa Thiên Quang :https://www.youtube.com/channel/UCReQruGBpOgiLKOXvL358FQ
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!Các Bài Pháp Thoại Của Sư Cô Hương Nhũ Trên Kênh YouTube Chùa Thiên Quang-Dĩ An-Bình Dương Các Bài Pháp Thoại Của Sư Cô Hương Nhũ Trên Kênh YouTube Chùa Thiên Quang-Dĩ An-Bình Dương Reviewed by Chùa Thiên Quang on 16:07 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.