Chữ Tâm Trong Đời Sống - Sư Cô Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Kính mời Qúy Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử gần nghe pháp thoại: Chữ Tâm Trong Đời Sống
Sư Cô Hương Nhũ giảng cho các bạn trẻ Thị Xã Dĩ An-Tình Bình Dương với pháp thoại "Chữ Tâm Trong Đời Sống" nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam vào15 tháng 10 năm 2016.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!


Chữ Tâm Trong Đời Sống - Sư Cô Hương Nhũ Chữ Tâm Trong Đời Sống - Sư Cô Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 18:10 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.