Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Đản Sanh vào lúc 18 giờ ngày 17 - 11 Bính Thân tức ngày 15 - 12 - 2016 tại Chùa Thiên Quang-Bình Dương

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Kính thưa Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử,

Ngày 17 tháng 11 ÂL là ngày vía Đức Phật A Di Đà, chùa Thiên Quang sẽ tổ chức đêm hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà đản sanh.
Kính mời Quý Phật Tử gần xa về dự lễ vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 11 Bính Thân tức ngày 15 tháng 12 năm 2016. Chùa Thiên Quang có làm lễ Quy Y cho các Phật tử vào lúc 18 giờ cùng ngày.
Địa c

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!


Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Đản Sanh vào lúc 18 giờ ngày 17 - 11 Bính Thân tức ngày 15 - 12 - 2016 tại Chùa Thiên Quang-Bình Dương Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Đản Sanh vào lúc 18 giờ ngày 17 - 11 Bính Thân tức ngày 15 - 12 - 2016 tại Chùa Thiên Quang-Bình Dương Reviewed by Chùa Thiên Quang on 20:12 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.