Pháp thoại: Căn Bệnh Trầm Kha - Thuyết giảng Sư Cô Thích Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Pháp thoại: Căn Bệnh Trầm Kha
Thuyết giảng : Sư Cô Thích Hương Nhũ .
Giảng tại : Chùa Bửu Quang, Q.8, TP.HCM
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Pháp thoại: Căn Bệnh Trầm Kha - Thuyết giảng Sư Cô Thích Hương Nhũ Pháp thoại: Căn Bệnh Trầm Kha - Thuyết giảng Sư Cô Thích Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 16:20 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.