Pháp thoại: Chuyển Hóa Tâm Sân - Thuyết giảng Sư Cô Thích Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Pháp thoại: Chuyểnn Hóa Tâm Sân.
Thuyết giảng : Sư Cô Thích Hương Nhũ .
Giảng tại : Chùa Long Hoa, TX.Long An, Đồng Nai.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Pháp thoại: Chuyển Hóa Tâm Sân - Thuyết giảng Sư Cô Thích Hương Nhũ Pháp thoại: Chuyển Hóa Tâm Sân - Thuyết giảng Sư Cô Thích Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 20:20 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.