Pháp thoại: Giọt Nước Mắt Muộn Màng - Thuyết giảng Sư Cô Thích Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Pháp thoại:  Giọt Nước Mắt Muộn Màng.
Thuyết giảng : Sư Cô Thích Hương Nhũ .
Giảng tại :  Khóa tu Nụ Thương Sen Hồng, Từ Xuyên, TP.Thái Bình
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Pháp thoại: Giọt Nước Mắt Muộn Màng - Thuyết giảng Sư Cô Thích Hương Nhũ Pháp thoại: Giọt Nước Mắt Muộn Màng - Thuyết giảng Sư Cô Thích Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 09:51 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.