Pháp thoại: Góc Khuất Trong Tâm Hồn - Sư Cô Thích Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Pháp thoại: Góc Khuất Trong Tâm Hồn.
Thuyết giảng : Sư Cô Thích Hương Nhũ.
Giảng tại : Khóa tu một ngày an lạc tại Đạo Tràng Đại Bi, chùa Thiên Quang, Bình Dương.
Mời Quý Phật Tử xem thêm các bài pháp thoại khác của Sư cô Hương Nhũ tại Kênh YouTube Chùa Thiên Quang : https://www.youtube.com/channel/UCReQruGBpOgiLKOXvL358FQ
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Pháp thoại: Góc Khuất Trong Tâm Hồn - Sư Cô Thích Hương Nhũ Pháp thoại: Góc Khuất Trong Tâm Hồn - Sư Cô Thích Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 09:54 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.