Pháp Thoại : Nắng Ấm Mùa Xuân - Sư Cô Thích Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Pháp thoại: Nắng Ấm Mùa Xuân.
Thuyết giảng : Sư Cô Thích Hương Nhũ .
Giảng tại : Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, TP.HCM

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Pháp Thoại : Nắng Ấm Mùa Xuân - Sư Cô Thích Hương Nhũ Pháp Thoại : Nắng Ấm Mùa Xuân - Sư Cô Thích Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 09:44 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.