Pháp thoại: Ân Nghĩa Cuộc Đời - Thuyết giảng Sư Cô Thích Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Pháp thoại: Ân Nghĩa Cuộc Đời.
Thuyết giảng : Sư Cô Thích Hương Nhũ .
Giảng tại : Tư gia Phật tử Nguyễn Thu Hà, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!


Pháp thoại: Ân Nghĩa Cuộc Đời - Thuyết giảng Sư Cô Thích Hương Nhũ Pháp thoại: Ân Nghĩa Cuộc Đời - Thuyết giảng Sư Cô Thích Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 21:14 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.