Pháp thoại: Người Phật Tử Với Việc Hoằng Pháp - Sư Cô Thích Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Pháp thoại: Người Phật Tử Với Việc Hoằng Pháp.
Thuyết giảng : Sư Cô Thích Hương Nhũ .
Giảng tại : Hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc tổ chức tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mời Quý Phật Tử xem thêm các bài pháp thoại của Sư cô Hương Nhũ tại Kênh YouTube Chùa Thiên Quang :https://www.youtube.com/channel/UCReQruGBpOgiLKOXvL358FQ
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!


Pháp thoại: Người Phật Tử Với Việc Hoằng Pháp - Sư Cô Thích Hương Nhũ Pháp thoại: Người Phật Tử Với Việc Hoằng Pháp - Sư Cô Thích Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 15:16 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.