Pháp thoại: Tâm Kêu Mạn - Thuyết giảng: Sư cô Thích Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Pháp thoại: Tâm Kêu Mạn.
Thuyết giảng : Sư Cô Thích Hương Nhũ .
Giảng tại :  chùa Phước Bình, Thị xã LaGi, Bình Thuận.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Pháp thoại: Tâm Kêu Mạn - Thuyết giảng: Sư cô Thích Hương Nhũ Pháp thoại: Tâm Kêu Mạn - Thuyết giảng: Sư cô Thích Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 10:25 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.