Pháp thoại: Thanh Thản Lúc Lâm Chung - Sư Cô Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính mời Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử gần xa nghe pháp thoại : Thanh Thản Lúc Lâm Chung.
Sư cô Hương Nhũ giảng tại tư gia Phật Tử Nhuận Trực - Bình Thuận.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!


Pháp thoại: Thanh Thản Lúc Lâm Chung - Sư Cô Hương Nhũ Pháp thoại: Thanh Thản Lúc Lâm Chung - Sư Cô Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 18:04 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.