Thắp Sáng Niềm Tin - Sư Cô Hương Nhũ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Kính mời Qúy Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử gần xa nghe pháp thoại: Thắp Sáng Niềm Tin
Sư Cô Hương Nhũ giảng cho Sinh Viên trong Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Hoằng Pháp-Hóc Môn-TP.HCM.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Thắp Sáng Niềm Tin - Sư Cô Hương Nhũ Thắp Sáng Niềm Tin - Sư Cô Hương Nhũ Reviewed by Chùa Thiên Quang on 20:07 Đánh giá: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.