Ngày 21/09, sau gần 6 tháng thi công liên tục, công trình tân tạo cổng tam quan và tường hoa chùa Thiên Quang theo phong cách kiến trúc truyền thống Phật giáo miền Bắc, do sư cô Thích nữ Hương Nhũ làm trụ trì, đã hoàn hành viên mãn tốt đẹp, góp phần tô điểm vào vườn hoa Phật giáo Bình Dương thêm sắc ngát hương.

Cổng Tam quan và tường hoa thuần văn hóa Việt do Sư Hương Nhũ tân tạo Cổng Tam quan và tường hoa thuần văn hóa Việt do Sư Hương Nhũ tân tạo

Cổng Tam quan và tường hoa thuần văn hóa Việt do Sư Hương Nhũ tân tạo

Với chủ ý đề cao văn hóa dân tộc và xiển dương chân lý Phật-đà, tam quan (cao 12,5 mét, ngang 16 mét, sâu 4 mét) và tường hoa (cao 2,9 mét, dài 416 mét) của Thiên Quang Ni Tự được xây dựng trên khu đất diện tích hơn 01 héc-ta tọa lạc tại ấp Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Chùa Thiên Quang do ni trưởng Thích Nữ Huệ Giác, viện chủ Quan Âm Tu Viện – TP. Biên Hòa  khai sơn năm 1972 dưới sự chứng minh của cố Hòa thượng Thích Thiện Phước, sơ Tổ sáng lập Liên tông Tịnh độ Non Bồng.

Ngày 4/12/2010, Ni Trưởng thượng Huệ hạ Giác ký Giấy giao phó, giao cho đệ tử là Sư cô Hương Nhũ trách nhiệm quản lý, điều hành phật sự và xây dựng chùa Thiên Quang trở thành một trung tâm tu học cho chư Ni và Phật tử, nhất là giới trẻ.

Cổng Tam quan và tường hoa thuần văn hóa Việt do Sư Hương Nhũ tân tạo

蓮 花 最 勝 徵 妙 法

Liên Hoa tối thắng trưng Diệu Pháp

宗 德 上 乘 闡 大 悲

Tông Đức thượng thừa xiển Đại Bi

天 界 有 重.望 彌 勒 聖 宮 眾 蒼 生 恆 瞻 兜率

Thiên giới hữu trùng, vọng Di-Lặc thánh cung chúng thương sinh hằng chiêm Đâu Suất

光 輝 無 量.向 彌 陀 淨 土 兹 派 徒 奉 獻 蓬 瀛

Quang huy vô lượng, hướng Di-Đà  Tịnh Độ tư  phái đồ phụng hiến Bồng Doanh (hoặc Dinh)

Tạm dịch:

Thiên giới vạn trùng, ngưỡng Di Lặc thánh cung, bao sinh linh hằng mong Đâu Suất.

Phật quang vô lượng, hướng Di Đà Tịnh Độ, chúng phái đồ phụng hiến Bồng Dinh

福 慧 雙 修.善 解 真 心 悉 會 於 覺 境

Phước Huệ song tu, thiện giải chân tâm tất hội ư giác cảnh

淨 禪 一 理.信 知 正 道 同 歸 而 殊 途

Tịnh Thiền nhất lý, tín tri chính đạo đồng quy  nhi thù đồ

Tạm dịch:

Phúc huệ song tu, thấy  rõ  chân  tâm  tất  thảy  về  cõi  giác .

Tịnh thiền nhất lý, hiểu ra chánh đạo cùng đích tuy khác đường.

般 若 真 空.觀 四 時 行 然 如 夢 如 幻

Bát nhã chân không, quán tứ thời hành nhiên như mộng như huyễn

華 嚴 妙 有.任 萬 物 生 化 不 即 不 離

Hoa Nghiêm diệu hữu, nhậm vạn vật sinh hóa bất tức bất ly

Tạm dịch:

Bát Nhã chân không, xem bốn mùa vần xoay như mộng như ảo.

Hoa Nghiêm diệu hữu, mặc vạn vật sinh hóa không vướng không lìa. 

隆 安 首 承 開 法 派

Long An Thủ Thừa khai pháp phái

平 陽 龍 女 躍 新 淵

Bình Dương Long Nữ dược Tân Uyên

Tạm dịch:

Long An khơi giòng nên pháp phái

Bình Dương long nữ phúc thăng hoa

入 寺 時 時 沾 法 乳

Nhập tự thời thời  triêm pháp nhũ

出 庵 處 處 散 曇 香

Xuất am  xứ xứ tán đàm hương

Tạm dịch:

Vào chùa thấm nhuận nguồn pháp dưỡng

Ra am lan tỏa vị hương đàm

Cổng Tam quan và tường hoa thuần văn hóa Việt do Sư Hương Nhũ tân tạo

ĐĐ. Thích Minh Trí và Sư cô Hương Nhũ chụp ảnh lưu niệm cùng Ni chúng bổn tự

Cổng Tam quan và tường hoa thuần văn hóa Việt do Sư Hương Nhũ tân tạo

Những người thực hiện công trình

Cổng Tam quan và tường hoa thuần văn hóa Việt do Sư Hương Nhũ tân tạo

ĐĐ. Thích Minh Trí chụp ảnh lưu niệm cùng nghệ nhân Đỗ Văn Nam

Cổng Tam quan và tường hoa thuần văn hóa Việt do Sư Hương Nhũ tân tạo

Sư Hương Nhũ cùng với ni chúng và tập sự chùa Thiên Quang

Cổng Tam quan và tường hoa thuần văn hóa Việt do Sư Hương Nhũ tân tạo

Sư Hương Nhũ xem nghệ nhân Đồng Văn Nam thi công các hoa văn họa tiết

*Các câu đối tại tam quan và 2 cổng phụ của chùa Thiên Quang là của Giáo sư cư sỹ Quang Lộc Phạm Phú Thành phụng tác cúng dường.

Tin & ảnh: Diệu Bảo