Bài thơ “Con gái Như Lai” kính tặng Ni Sư Hương Nhũ

18 Tháng Bảy, 2018

Bài thơ “Con gái Như Lai” do Phật tử Lê Thị Quy, pháp danh Nguyên Chính kính tặng Ni Sư Hương Nhũ. CON GÁI NHƯ LAI Giảng kinh thuyết pháp cho đời, Pháp âm êm dịu như lời Mẹ ru. Trần gian cát bụi mịt mù, Chân sen nhẹ bước vân du độ người. Thuyền từ chẳng thiết lộng khơi, Soi đèn trí huệ đưa người qua sông. Giúp con lắng đục khơi trong, Giúp con chuyển hóa xa vòng nghiệp duyên. Mắt mù nhưng trí sáng lên, Sống vui nhờ bớt ai triền si mê. Cho con thấy nẻo đi về, Tự tánh soi sáng quay về bản lai. Thân mai cốt cách hình hài, Trượng phu trí tuệ một hai sánh bằng. Một lòng hoằng pháp độ sanh, Giúp người, độ chúng tu hành sáng thêm. Mai, lan, cúc, trúc êm đềm, Trăng tròn, trăng khuyết bao đêm miệt mài. Truyền đăng chánh pháp Như Lai, Tâm từ tha thiết mong người an vui. Tuổi trẻ sức sống tinh khôi, Khơi nguồn tuệ giác giúp đời mai sau. Mắt thương để lại cho nhau, Nụ cười Bát Nhã nghìn sau nhớ hoài. Hỡi người con gái Như Lai, Con xin cung kính dâng Ngài vầng thơ. Đà Nẵng, tháng 03/2018 PT Lê Thị Quy – PD Nguyên Chính Nam Mô A Di Đà Phật

Read more